Latest News

Tour de Mon REVIEW in WELSH

by Emma Osenton

For our English review, please go HERE

Nawr, mae'n rhaid i mi ddweud mae man meddal gyda fi am Gymru. Yr wyf wedi treulio sawl wythnos yn ystod fy mhlentyndod yma ac roedd fy Nain yn dod o Landudno. Felly, pan awgrymodd fy mhartner Ali I fyn i Ogledd Cymru i gystadlu yn y "Tour of Ynys Môn" yr oedd yn gyfle rhy dda i'w golli. Mae wedi bod yn amser hir ers i mi wedi bod i Gymru, y tro diwethaf yr wyf yn meddwl oedd Marathon Eryri lle roedd gen i atgofion o gymerud oes i gyrraedd yno. Nid y tro hwn fodd bynnag, naill ai bu rhywfaint o welliant mawr yn y ffyrdd neu mae fy nghof yn ofnadwy! Yr oedd yn hyfryd i mi weld Castell Conwy ac i fynd dros Bont Menai ar y ffordd i mewn. 

TDM1

Mae Tour de Môn yn ei flwyddyn gyntaf, ac mae'n cael ei redeg gan cwmni Always Aim High Events ac mae wedi cael mewnbwn mawr gan Gyngor Ynys Môn. Wnaeth pobl lleol Ynys Môn ymdrech mawr i gefnogi'r daith. Roedd y broses cofrestru yn llyfn iawn gyda wirfoddolwyr yn llwytho bagiau nwyddau gyda photeli i fyny, creision Cymraeg newydd, sticeri, bathodynnau a llawer o wybodaeth ar gyfer mwy o ddigwyddiadau yng Nghymru. I feddwl eu fod yn ddigwyddiad mawr yr oedd yn gyfeillgar iawn, yn llawn wynebau hapus. 

Ar ôl pryd o fwyd hyfryd allan mewn bwyty Cymraeg / Mecsicanaidd, aethon ni i achub y campervan o'r maes parcio. Anghofion ni i gael tocyn parcio, ond gaethon ni i sicrhau gan y ferch yn y bwyty y byddai popeth yn iawn a dim ond i ni ddweud wrth y warden ei bod hi'n dweud hynny! Classic! 

TDM2

Daeth y bore a mymryn oer hydrefol yn yr awyr, a ges i'r frwydyr arferol o geisio penderfynnu o beth i wisgo. Aethon ni i'r man cychwyn lle roedd baneri yn hedfan, ac uwchseinyddion yn galw, ac o fewn dim amser roeddwn i ffwrdd. Dewyson ni i wneud y taith 103 milltir. Mae rhywbeth yn neis am feicio yr holl ffordd o gwmpas ynys, teimlad go iawn o daith mawr. 

TDM3

Roedd y ffyrdd yn llyfn a prin unrhyw draffig gyda rhai disgyniadau. Roedd y ffordd i weld yn weddol fflat o gymharu â'r bryniau Pennine fel rwy'n arfer ond yn fuan roeddem yn mynd yn gyflym iawn. Yr oedd llawer o glybiau lleol yn cystadlu ar hyd y ffordd hefyd. Yr oedd y Ddraig Goch ar bron pob crys! Ar ol ychydig yr oedd gwyriad o'r ffordd fawr i faes awyr Ynys Môn i wneud milltir amseru yn syth i lawr y rhedfa. Yr oedd yn lawer fawr iawn o hwyl. 

Yr oedd y ffordd arfordirol yn droellog iawn a dim ond yr afon Menai yr oedd rhwng ni a gweddill Cymru. Mae'n ardal mor brydferth, cychod bach ar y mor a tai Fictoraidd hardd yn edrych dros y porthladdoedd. Roedd hyd yn oed taith gyflym dros Bont Menai a gynlluniwyd gan Thomas Telford.

TDM5 

Wnaethon ein ffordd i fyny yr arfordir tuag at gwesty Biwmares lle roedd un o'r gorsafoedd bwydo. Yr oedd wedi i addurno gan goed palmwydd - y phleser o fod yn byw mewn lle o dan dylanwad Llif y Gwlff! Roedd yn teimlo fel ein bod wedi mynd ar ein gwyliau, yn enwedig gan fod dwy ran o dair o'r beicwyr yn siarad Cymraeg. 

TDM4

Wrth i ni gychwyn eto wnaeth y cyflymder cychwynnol gollwng i ffwrdd - anghofies i'r ffaith bod Ynys Mon yn cael ei adnabod fel yr ynys gwyntog. Wrth i ni wneud ein ffordd o amgylch y ffyrdd i'r gogledd o'r ynys roedd y gwynt yn wir yn codi i fyny, a roedd fy mhartner Ali yn mynd ychydig yn flin, am eu fod heb wneud taith hir am ychydig a roedd yn dechrau dangos. Yn ffodus yr oedd llawer o bobl wedi dod allan i weld y beiciwr dwl yr holl ffordd o amgylch yr ynys, yn curo potiau a sosbenni wrth i ni basio. Yr oedd yn helpu i godi'r hwyl yn fawr iawn. 

TDM6

Roedd fy hunanfodlonrwydd y gwynt yn ei amau wrth i ni basio fwy a mwy o felinau gwynt. Braf oedd gweld y rhai masnachol mawr yn cyflenwi pŵer nesaf i rai hanesyddol a oedd yn cael eu ddefnyddio i falu ŷd. Gwnaeth Ali ddim gweld yr ochr hwylus pan dynnes i lyn o hi ar bwys un o'r melynau - eu cyfenw yw Mills. 

TDM7

Wrth i ni ddirwyn ein ffordd o gwmpas i orffen y daith ar hyd y baeau a traethau bach delfrydol, yr oedd yn gwneud i mi eisiau dod yn ol ar fy ngwyliau eto. Yr oeddwn yn bles iawn ar pa mor gyfeillgar oedd pawb ar yr ynys a pha mor braf oedd hi i weld y gymunedau lleol yn cymryd rhan. Ffyrdd gyda bach iawn o draffig, golygfeydd prydferth, arwyddion da, llawer o stiwardiaid a bwyd da. Mwy o hyn os gwelwch yn dda! 

Llawer o ddiolch i Huw Thomas am y gyfieithiad - darllenwch mwy am anturiaethau Huw ar Twitter @MTBHuw neu http://mtb-huw.com

Events You May Also Like...

Surrey Cyclone Sportive Surrey Cyclone Sportive Weeks to go until event: less than 11 weeks
Hertfordshire 100 Bike Ride Hertfordshire 100 Bike Ride Weeks to go until event: less than 13 weeks
Ridgeway Rouleur Ridgeway Rouleur Weeks to go until event: less than 6 weeks
Big Wheel Sportive Big Wheel Sportive Weeks to go until event: less than 23 weeks
Salcombe Regatta Cyclo Salcombe Regatta Cyclo Weeks to go until event: less than 24 weeks